Tietopaketti

Tärkeät luvut vuonna 2019

  • Sotu-maksu prosentti on 0,77% palkoista
  • Tyel-maksua peritään palkasta 6,75 % alle 53 vuotiaista ja 8,25 % yli 53 vuotiaista
  • Työttömyysvakuutusmaksua peritään palkasta 1,50%
  • Kilometrikorvaus on 43 senttiä kilometriltä
  • Kokopäiväraha on 42 euroa( yli 10 tuntia)
  • Osapäiväraha on 19 euroa (yli 6 tuntia)
  • Ateriakorvaus 10,50€/pvä
  • Ravintoetu 6,6€/ateria
  • Puhelinetu 20€/kk

Tilintarkastus

Tilintarkastajaa ei tarvita, jos:
A. Yhtiösopimuksessa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei sitä vaadita
B. Kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1)liikevaihto yli 200.000 euroa
2)henkilöstöä yli kolme
3)tase yli 100 000 euroa.