Tietopaketti

Tärkeät luvut vuonna 2020

  • Sava-maksu prosentti on 1,33% palkoista
  • Tyel-maksua peritään palkasta 7,15 % alle 53 vuotiaista ja 8,65 % yli 53 vuotiaista
  • Työttömyysvakuutusmaksua peritään palkasta 1,70%
  • Kilometrikorvaus on 43 senttiä kilometriltä
  • Kokopäiväraha on 43 euroa( yli 10 tuntia)
  • Osapäiväraha on 20 euroa (yli 6 tuntia)
  • Ateriakorvaus 10,50€/pvä
  • Ravintoetu 6,80€/ateria
  • Puhelinetu 20€/kk

Tilintarkastus

Tilintarkastajaa ei tarvita, jos:
A. Yhtiösopimuksessa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei sitä vaadita
B. Kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1)liikevaihto yli 200.000 euroa
2)henkilöstöä yli kolme
3)tase yli 100 000 euroa.