Tietopaketti

Tärkeät luvut vuonna 2022

  • Sava-maksu on 1,34% palkoista
  • Tyel-maksua peritään palkasta 7,15% alle 53 vuotiaista ja 8,65 % yli 53 vuotiaista
  • Työttömyysvakuutusmaksua peritään palkasta 1,5% ja työnantajan osuus on 0,5%
  • Kilometrikorvaus on 0,46 €/km
  • Kokopäiväraha on 45 € (yli 10 tuntia)
  • Osapäiväraha on 20 € (yli 6 tuntia)
  • Ateriakorvaus 11,25 €/päivä
  • Ravintoetu 7,15 €/ateria
  • Puhelinetu 20 €/kk

Tilintarkastus

Tilintarkastajaa ei tarvita, jos:
A. Yhtiösopimuksessa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei sitä vaadita
B. Kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1)liikevaihto yli 200.000 euroa
2)henkilöstöä yli kolme
3)tase yli 100 000 euroa.