Tietopaketti

Tärkeät luvut vuonna 2021

  • Sava-maksu on 1,55% palkoista
  • Tyel-maksua peritään palkasta 7,15% alle 53 vuotiaista ja 8,65 % yli 53 vuotiaista
  • Työttömyysvakuutusmaksua peritään palkasta 1,90%
  • Kilometrikorvaus on 0,44 €/km
  • Kokopäiväraha on 44 € (yli 10 tuntia)
  • Osapäiväraha on 20 € (yli 6 tuntia)
  • Ateriakorvaus 11 €/päivä
  • Ravintoetu 6,90 €/ateria
  • Puhelinetu 20 €/kk

Tilintarkastus

Tilintarkastajaa ei tarvita, jos:
A. Yhtiösopimuksessa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei sitä vaadita
B. Kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1)liikevaihto yli 200.000 euroa
2)henkilöstöä yli kolme
3)tase yli 100 000 euroa.